VERHEF je woorden, niet je STEM.
REGEN laat bloemen GROEIEN, niet het ONWEER… 

Ingezonden door: 

Jala ad-Din Rumi
EDDIS
09/07/21

Vrijdag FILOSOFIE

Regen of onweer?

Ken je het gevoel dat je iemand iets duidelijk wilt maken, maar dat je niet begrepen wordt? Op dit soort momenten is het verleidelijk om gewicht in de schaal te gooien door te gaan schreeuwen en tieren. Volgens Filosoof, dichter Rumi  (13de eeuw) ..  Jalal ad-Din Rumi - Wikipedia   moeten we juist op deze momenten waakzaam zijn en ons niet mee laten voeren door onze emoties. In plaats daarvan moet je je woorden VERHEFFEN: jezelf helder uitdrukken, of juist vragen wat de ander niet begrijpt. Ofwel via je woorden boven de situatie uitstijgen. Op deze manier kan er wederzijds begrip groeien, waardoor ogen en oren wellicht geopend worden. De felheid van een bliksemschicht kan daarentegen verblinden, en donder kan doof maken… om maar te zwijgen wat een tsunami kan veroorzaken…

EXTRA
Van de 13de eeuw naar het heden met De Roos van Leary!
De roos van Leary ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos laat zien:

  • welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en
  • hoe gedrag te beïnvloeden is.

Een groot misverstand over de Roos van Leary is dat sommigen stellen dat de Roos van Leary mensen wil typeren ofwel wil karakteriseren. Dit is niet het geval.

Meer lezen: klik hier 

Voor het weekend om even tot rust te komen ;o) 
een andere en diepere manier van luisteren... gewoon puur genieten !!
Spiegel im Spiegel for Cello and Piano (Arvo Pärt) Klik hier

Aantal keer bekeken

176