Onze DEMOCRATIE zou de GRENZEN van de GLOBALISERING moeten bepalen en NIET andersom, waar de globalisering de grenzen bepaalt van onze democratie… 

Auteur: 

  • Paul Scheffer in zijn boek de vorm van vrijheid
EDDIS
12/10/18

Vrijdag PSYCHOLOGIE

De Psycholoog Maslow in de politiek?

Veel mensen hebben al gehoord van de Piramide van Maslow. Deze wordt vaak bij Maatschappijleer op de middelbare school behandeld. (zie schema) De essentie van Maslows idee is dat de basisbehoeften bevredigd moeten zijn, voor je aan ‘hogere’ behoeften toekomt. De behoefte van eten en drinken komt voor die aan veiligheid en zekerheid. En daarna komen pas: de behoefte aan vriendschap, liefde, erkenning, zelfrespect. En ten slotte kom je aan ‘een groeibehoefte’ toe zoals zelfactualisering, zelfontplooiing, et cetera.  

De Socioloog Ronald Inglehart heeft deze ideeën toegepast in zijn theorieën over postmaterialisme. Wanneer je opgroeit in relatieve armoede, zul je later economische groei belangrijker vinden dan het milieu, meent hij. Ook zul je dan meer voor een sterk leger zijn en orde en veiligheid belangrijker vinden dan individuele vrijheid en privacy. Maar, wanneer je in relatieve rijkdom opgroeit, vind je individuele en culturele vrijheid juist belangrijker en een schoon leefmilieu. Inglehart heeft dit ook empirisch onderzocht en vindt het bijvoorbeeld terug in het stemgedrag van mensen…

(bron: psychologie)

Aantal keer bekeken

226