Het ONUITSPREEKBARE  (dat, wat me geheimzinnig toeschijnt en ik niet onder woorden kan brengen) geeft misschien de ACHTERGROND, waartegen dat wat IK WEL  onder woorden kan brengen, BETEKENIS krijgt… 

Auteur: 

  • Ludwig Wittgenstein
EDDIS
07/06/19

Vrijdag FILOSOFIE

Probeer gewaardeerd te worden zonder te worden bewonderd…

We hebben allemaal bevestiging van anderen nodig om het idee te hebben dat we ertoe doen. Deze (behoefte aan …) waardering kan ons echter afhankelijk maken – zelfs verslaafd – wanneer we er steeds vaker naar gaan verlangen. Waardering is iets dat je niet kunt afdwingen, en daarom een gebaar van dankbaarheid. Bewondering – en bewonderd willen worden – is in feite een uitvergrote kopie van die waardering. Soms kun je er niks aan doen om bekend te zijn, maar bewondering vindt doorgaans plaats op afstand, en kan zo zijn eigen leven gaan leiden – ook ten nadele. Wittgenstein (*) had een carrière gemaakt als logicus en taalfilosoof, maar stond liever niet in de schijnwerpers. Hij hield zijn vriendenkring beperkt, en trok zich terug wanneer hem dat uitkwam. Voor hem zat waardering meer in de kleine dingen van het leven. (bron: Fedor Ligthart  - Even stilstaan)

(*) Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Wenen, 26 april 1889 – Cambridge, 29 april 1951) was een Oostenrijks-Britse filosoof. Hij heeft veel bijgedragen aan de taalfilosofie en aan de grondslagen van de logica. Hij leverde ook bijdragen aan de filosofie van de wiskunde en de filosofie van de geest. Hij wordt gezien als een pionier in de analytische filosofie en geldt als een van de grootste filosofen van de twintigste eeuw.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

Aantal keer bekeken

677