I HAVE a DREAM … 

Auteur: 

  • Martin Luther King – 55 jaar geleden Nobelprijs voor de vrede
EDDIS
11/12/19

… Is de titel van zijn beroemdste speech die hij deed voor het Lincoln Memorial in Washington in 1963 na een protestmars. De toespraak werd beschouwd als een retorisch meesterwerk:

Ik heb een droom dat op een dag dit volk zal opstaan en de ware betekenis van zijn credo zal naleven: “wij zijn van oordeel dat de volgende waarheden vanzelf spreken: dat alle mensen gelijk geschapen zijn”.

Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia dat de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap.

Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een staat die smoort in de hitte van het onrecht, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid.

Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.

Het leven van burgerrechtenactivist Martin Luther King stond in het leven van zijn geweldloze verzet tegen de disciminatie en rassenscheiding in de Verenigde Staten. Voor die inzet werd hij op 10 december 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede.

Aantal keer bekeken

5601